1397/12/3 : جمعه
تاریخ ارسال : 1397/07/07    

جلسه «نقدِ نقد در موسیقی ایران»- مهر 97 - خانه هنرمندان

عکس: لیلا ابراهیمی
جلسه «نقدِ نقد در موسیقی ایران»- مهر 97 - خانه هنرمندان

تبلیغات