1401/11/14 : جمعه
تاریخ ارسال : 1659295800    

نشست پژوهشی ضرورت ها و کارکرد ترانه در موسیقی پاپ

″نشست پژوهشی ضرورت ها و کارکرد ترانه در موسیقی پاپ″ با حضور کارشناسان 28 تیرماه برگزار شد.
نشست پژوهشی ضرورت ها و کارکرد ترانه در موسیقی پاپ

 

به همت کانون پژوهشگران خانه موسیقی نشست پژوهشی ″ضرورت ها و کارکرد ترانه در موسیقی پاپ″ روز 28 تیرماه و با حضور فردین خلعتبری، محسن رجب پور، حسین غیاثی و حمیدرضا عاطفی در مقام کارشناس و جمعی از اعضا خانه موسیقی ایران در خانه هنرمندان برگزار شد.

 

در ادامه تعدادی از عکس های این برنامه را اینجا مشاهده کنید.

تبلیغات