1401/11/12 : چهارشنبه
    

مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه موسیقی ایران

23 آبان 1400 - سالن استادجلیل شهناز خانه هنرمندان
مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه موسیقی ایران

عکس: لیلا ابراهیمی

 

 مجمع عمومی خانه موسیقی ایران جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس این نهاد 23 آبان ماه برگزار شد.

http://www.iranhmusic.ir/view/11095

 

تبلیغات