1400/1/28 : شنبه
تاریخ ارسال : 1348/10/11    

مراسم تشییع پیکر استاد حسین دهلوی - 28 مهرماه 98 - تالار وحدت

عکس: مجید نیک نفس
مراسم تشییع پیکر استاد حسین دهلوی - 28 مهرماه 98 - تالار وحدت

تبلیغات