1401/11/14 : جمعه

گنجه ای(خیابان مطهری)

گنجه ای(خیابان مطهری)

آموزشگاه موسیقی گنجه ای
مدیریت: داود گنجه ای

رشته ها: کمانچه ، ویولن و سازهای کوبه ای ( از مبتدی تا پیشرفته)

مدرسان : داود گنجه ای-ویولن و کمانچه- کامبیز گنجه ای سازهای کوبه ای(تمبک)
مشاوره آموزش موسیقی(رایگان)

نشانی:1- خیابان مطهری، خیابان جم، مقابل بیمارستان جم،کوچه حجت(شهید نظری) ،پلاک 7 
2-خیابان مطهری خ فجر کوچه شهید نظری کوچه دلفان بزرگراه مدرس پلاک 30 واحد3

تلفن: 88300107 - (کد2063)

تبلیغات