1401/7/7 : پنجشنبه

آوای مهربانی (سهروردی شمالی)

آوای مهربانی (سهروردی شمالی)

موسسه آوای مهربانی
مدیرعامل و مدیرمسوول ؛ افسانه طوسی
رشته ها: آواز، سنتور، تار، سه تار، کمانچه، عود، پیانو،  ویولن،صدا سازي، تئوري موسيقي ايراني و تجزيه و تحليل رديف، موسیقی کودک، دف، تنبک، ویلنسل، آواز پاپ، فن بیان ، گویندگی و خوشنویسی
مدرسان: استاد مظفر شفیعی، استاد محمد ابراهیم ذوالقدر، عاصمه فندرسكي، سلمان سالك، سولماز بدري، محمد علي داوود پور، علی لواسانی، بیتا قاسمی،كيهان كنشلو ، عطیه صالحی ، عادل بقادوست، کیمیا خوانساری ، ناصررحیمی .

نشانی:خیابان بهشتی، خیابان اندیشه یکم،  پلاک ۳۷،طبقه ۳. واحد ۸
نشانی اینترنتی: http://www.avayemehrabani.com
تلفن: 88744303،
‏instagram.com/avayemehrabani

تبلیغات