1401/11/14 : جمعه

درباره خانه موسیقی


 

درباره خانه موسیقی


" خانه موسيقي" به عنوان تشكيلات صنفي, غيردولتي و غير سياسي كليه هنرمندان دست اندر كار موسيقي در رشته هاي مختلف است که به انگيزه حفظ , گسترش ،اعتلا، اشاعه و معرفي موسيقي و موسيقي دانان ايراني بر مبناي اصول فرهنگي قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.

اهداف:
• حفظ ميراث هنري ايران در بخش موسيقي،
• ارتقاء كيفي و رشد ارزش هاي معنوي موسيقي ايراني مبتني بر فرهنگ ملي،
• حمايت از حقوق قانوني و معنوي موسيقي دانان در نقاط مختلف ايران در زمينه هاي مختلف موسيقي،

• هدفمند نمودن فعاليت هاي موسيقي دانان و هنر جويان ايراني به منظور تداوم حضور سنن ملي موسيقي در جامعه ،
• شناسائي و باروري استعدادهاي هنري به منظور رشد كيفي موسيقي ايراني،
• معرفي و عرضه موسيقي ايران به ملت هاي ديگر،
• تلاش جدي در امر پژوهش موسيقي قديم و نوين ايران جهت شناخت ظرفيت هاي موسيقي ملي،
• حضور فعال در جشنواره هاي مختلف موسيقي در خارج از كشور به منظور معرفي و شناساندن موسيقي و موسيقي دانان ايراني و آشنائي با تحولات موسيقي در جهان،
• تلاش جهت اجرا و نشر آثار موسيقي دانان ايراني در خارج از كشور ،
• تلاش براي انتشار نشريه موسيقي در چار چوب توسعه فرهنگ ملي،
• تلاش به منظور تأمين امور رفاهي اعضاء با حمايت مسئولين دولتي و بخش خصوصي


خانه موسیقی در تاريخ شانزدهم مرداد 1379 ( ششم آگوست 2000 ميلادي ) به ثبت رسيده است.

 

اساسنامه خانه موسیقی 

تبلیغات