اساسنامه تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی

سه شنبه 3 دي 1392، 06:56
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

اساسنامه تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی اساسنامه شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی منتشر شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، متن اساسنامه شرکت تعاونی مسکن از لینک زیر قابل دانلود است.

- دریافت فایل

print