1398/1/3 : شنبه

تعاونی مسکن


شکایت متقاضی بازرسی هیات مدیره تعاونی مسکن رد شد

از سوی اتاق تعاون/

شکایت متقاضی بازرسی هیات مدیره تعاونی مسکن رد شد

اتاق تعاون استان تهران شکایت یکی از داوطلبان نامزدی بازرس هیات مدیره تعاونی مسکن خانه موسیقی را وارد ندانست و آن را رد کرد.

مجمع عمومی تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی(نوبت دوم)، روز چهارشنبه، 18 دی ماه در ساختمان فاطمی تشکیل می شود.

اساسنامه تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی

اساسنامه تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی

اساسنامه شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی منتشر شد.

مجمع عمومی تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی(نوبت اول)، روز شنبه، 23 آذرماه در ساختمان فاطمی تشکیل می شود.

مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی ایران (نوبت سوم) روزشنبه 23 آذر ماه برگزار می شود.

مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی ایران (نوبت دوم) روز شنبه 25 آبان ماه برگزار می شود.

مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی فوق العاده تعاونی مسکن برگزار می شود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی ایران (نوبت اول) روز شنبه 27 مهرماه برگزار می شود.

مجمع عمومی تعاونی مسکن برگزار شد

مجمع عمومی تعاونی مسکن برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی (بعد از تنفس یک هفته ای) روز یکشنبه در ساختمان فاطمی برگزار شد.

تعاونی مسکن هیئت مدیره خود را شناخت

مجمع عمومی تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی برگزار شد/

تعاونی مسکن هیئت مدیره خود را شناخت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی(نوبت دوم) با انتخاب هیئت مدیره جدید این تعاونی روز یکشنبه در ساختمان فاطمی برگزار شد.

مجمع عمومی تعاونی مسکن تشکیل می شود

27 مردادماه/

مجمع عمومی تعاونی مسکن تشکیل می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی(نوبت دوم)، روز یکشنبه، 27 مرداد در ساختمان فاطمی برگزار می شود.

مجمع عمومی تعاونی مسکن تشکیل می شود

یکشنبه 30 تیر /

مجمع عمومی تعاونی مسکن تشکیل می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی، روز یکشنبه، 30 تیر در ساختمان فاطمی تشکیل می شود.

نظر کارشناسی رسمی درباره پروژه چکاوک اعلام شد

داریوش پیرنیاکان:

نظر کارشناسی رسمی درباره پروژه چکاوک اعلام شد

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن از اعلام نظر کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص پروژه چکاوک خبر داد.

تبلیغات