روز گذشته در ساختمان صبا/

جلسه آزمون کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

سه شنبه 27 دي 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

جلسه آزمون کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک روز گذشته در ساختمان صبا برگزار شد و تعدادی از متقاضیان عضویت مورد آزمون قرار گرفتند.

به گزارش سایت خانه موسیقی، هجدهمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک روز گذشته با حضور اکبر محمدی، سیمون آیوازیان، مهرک صفائیه و خسرو بهرامی(بازرس) در ساختمان صبا تشکیل شد و 16 نفر از متقاضیان عضویت و بیمه مورد آزمون قرار گرفتند.

در این جلسه 12 نفر عضو وابسته دو و 1 نفر به عنوان عضو دوستدار تعیین سطح شدند و از 3 نفر دیگر نیز برای آزمون مجدد دعوت شد.

کانون نوازندگان کلاسیک در حال حاضر نزدیک به 1800 عضو دارد و از فعالیت های این کانون در طول سال جاری می توان به برگزاری مستر کلاس و همچنین برگزاری نخستین جشنواره رقابتی ساز های کلاسیک اشاره کرد.

لازم به ذکر است، هیئت مدیره این کانون در هر ماه یک جلسه برگزار می کند و جلسه بعدی نیز در تاریخ 24 بهمن ماه خواهد بود.print