آزمون عملی کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

يكشنبه 5 تير 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

آزمون عملی کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی، روز شنبه در ساختمان صبا تشکیل و طی آن از 12 نفر از متقاضیان عضویت آزمون بعمل آمد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور هنگامه اخوان، حمیدرضا نوربخش، نصرالله ناصح پور، قاسم رفعتی و فاطمه مقدم(بازرس) تشکیل شد.

در این جلسه از 12 نفر از متقاضیان آزمون عملی اخذ شد و طی آن 9 نفر به عنوان عضو وابسته 2 تعیین سطح شدند و با عضویت سه نفر نیز موافقت نشد.

جلسه بعدی هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی در تاریخ 18 تیر ماه خواهد بود.print