در جلسه روز یکشنبه/

پرونده متقاضیان عضویت در کانون مدرسان بررسی شد

دوشنبه 14 شهريور 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

پرونده متقاضیان عضویت در کانون مدرسان بررسی شد

جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی، ظهر امروز،  یکشنبه تشکیل و به پرونده متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، نهمین جلسه هیئت مدیره کانون مدرسان با حضور، مصطفی کمال پورتراب، داود گنجه ای، هادی منتظری، آذر هاشمی و انوش جهانشاهی(بازرس) تشکیل و به پرونده 11 نفر از متقاضیان بیمه و عضویت رسیدگی شد.

در این جلسه هیئت مدیره کانون پس از بررسی پرونده ها 3 نفر را به عنوان وابسته یک و 8 نفر را به عنوان وابسته دو تعیین سطح  کرد و با بیمه دو نفر نیز موافقت شد.

لازم به ذکر است، جلسه آینده هیئت مدیر کانون مدرسان در مهر ماه خواهد بود.print