نشست "حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران" برگزار می شود

سه شنبه 28 آذر 1396، 13:00
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

نشست  "حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران" برگزار می شود
نشست علمی "حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران" روز دوشنبه 4 دی ماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این نشست با حضور حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی)، مهدی زاهدی(دانشیار حقوق عمومی و بین الملل)، داود دشتی(بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه) و وحید آگاه(استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل) برگزار می شود. 

در این نشست کارشناسان به بررسی موضوع "حمایت از آثار موسیقایی در نظام حقوقی ایران" و  بحث و تبادل نظر پیرامون آن خواهند پرداخت. 

این نشست روز دوشنبه(4 دیماه) از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در سالن دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. print