روزیکشنبه در ساختمان فاطمی/

دومین جلسه کلاس "دانستنی های موسیقی" برگزار شد

دوشنبه 22 خرداد 1391
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

دومین جلسه کلاس "دانستنی های موسیقی" برگزار شد

دومین جلسه از کلاس مصطفی کمال پورتراب با عنوان "دانستنی های موسیقی" روز یکشنبه در خانه موسیقی برگزار شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، مصطفی کمال پورتراب، رئیس کانون مدرسان و نایب رئیس شورای عالی خانه موسیقی، در ابتدای این کلاس و در ادامه مباحث مطرح شده در جلسه قبل به بیان مباحث ریاضی پرداخت و گفت: مباحثی مانند لوگاریتم در مقاطع متوسطه تدریس می شود اما بسیاری از افراد این مبحث را فراموش کرده اند زیرا در آن زمان لوگاریتم برای آنها درست توضیح داده نشده و اینکه نمی دانند چه کاربردی دارد.

در ادامه نیز ارتباط لوگاریتم با یکی از مباحث موسیقی را بیان کرد و گفت: بیان مباحث ریاضی در این کلاس ها به سبب کاربرد آنها در موسیقی است و هر موسیقی دان بهتر است این مبانی را بداند.

پورتراب در ادامه این جلسه به واژه های انگلیسی و معانی آنها اشاره کرد و گفت: صدای آوازی انسان در انگلیسی voice و صدایی که از ساز خارج می شود sound گفته می شود اما به موسیقی آوازیvocal music  و به موسیقی سازی instrumental music گفته می شود. همچنین به صدای غیر موسیقایی هم noise  می گویند.

در ادامه در خصوص واحد هرتز توضیحاتی داده شد و پورتراب گفت : صداهای قابل شنیدن از 16 cps  شروع می شود که در اینجا هرتز گفته می شود ولی هرتز نام یک دانشمند آلمانی است ولی درست آن cps است. صداهای کمتر از 16 cps به گوش شنیده نمی شود که به آن infrasound می گویند. در موسیقی صدا هایی تا 4096cps  وجود دارد که ما بالاتر از آن را صدای موسیقی نمی دانیم  و ultra sound  است، حتی صدای کلاویه آخر پیانو صدای تق تق می دهد زیرا سیم اش بسیار کوتاه است.

این استاد موسیقی در ادامه جلسه در خصوص اکتاوها در موسیقی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: پیانو دارای 7 اکتاو کامل و ¼ اکتاو است. بالاترین صدای پیانو هم بالاترین صدای پیکولو و بالاترین صدای ارکستر است و از این بالاتر هم گوشخراش است. پایین ترین صدا توسط لوله 32 فوتی ایجاد می شود و بالاترین صدا را یک لوله یک هشتم فوتی ایجاد می کند.

همچنین پورتراب درباره ساز فاگوت گفت: ساز فاگوت لوله 8 فوتی است که برابر 2.43 متر است. فاگوت هم به زبان آلمانی معنی یک دسته هیزم می دهد و این ساز هم بلند و چند تکه است که به هم وصل می شود. برخی ساز ها از لوله بلند تشکیل شده که آنرا به صورت دایره در آورده اند که نوازندگی اش راحت باشد. در قدیم ساز کرنا بلند و بدون شکل بود. البته این ساز کارنای(نی ای که برای کار می نواختند و صدایش از دور شنیده می شد) نام داشت که در طول زمان تلفظ آن تغییر کرده است.

دراین جلسه که با پرسش و پاسخ ادامه یافت مطالب تخصصی دیگری نیز مطرح و قرار شد برای برقراری نظم تشکیل جلسات، جلسه آینده در تاریخ 28 خرداد ساعت 14 برگزار شود.print