اعضای خانه موسیقی برای تکمیل مدارک عضویت اقدام کنند

سه شنبه 14 فروردين 1397، 08:45
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

اعضای خانه موسیقی برای تکمیل مدارک عضویت اقدام کنند
واحد عضویت خانه موسیقی از اعضا خواست برای تکمیل مدارک و اطلاعات پرونده عضویت خود اقدام کنند.

مدارک و اطلاعات پرونده برخی از اعضای خانه موسیقی هنوز تکمیل نشده و با توجه به بازنگری پرونده ها و ادامه روند بیمه اعضا واعد بیمه و عضویت از این دسته از اعضا خواست هر چه سریعتر(از 14 تا 31 فروردین ماه) به ساختمان شماره دو مراجعه نمایند و برای تکمیل مدارک پرونده ها اقدام نمایند.

همچنین برخی از اعضا با توجه به تغییر نشانی و شماره تلفن، هیچگونه اطلاعات تماسی در پرونده خود ندارند که ضمن اعلام اسامی از این دسته عزیزان نیز خواسته شده جهت تکمیل اطلاعات پرونده به واحد بیمه و عضویت مراجعه کنند.

واحد بیمه و عضویت جهت ارائه خدمات شایسته به اعضای خانه موسیقی و تسریع و ادامه روند بیمه اعضا نیازمند اطلاعات کامل و پرونده تکمیلی اعضا است و در صورت نقص پرونده و مدارک ادامه عضویت و بیمه اعضا با مشکل مواجه خواهد شد.

اسامی مورد نظر به تفکیک کانون ها در فایل زیر قابل دانلود و مشاهده است:


- دریافت فایل

print