با همکاری کانون پژوهشگران/

مزار هنرمندان موسیقی در سراسر کشور شناسایی می شود

شنبه 6 اسفند 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مزار هنرمندان موسیقی در سراسر کشور شناسایی می شود

 مزار تمامی هنرمندان موسیقی در سطح کشور شناسایی و  پلاک مخصوص خانه موسیقی بر آنها نصب می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران روز دوشنبه با حضور صدری، وجدانی،عاطفی،خضرایی و بهروز مبصری در ساختمان صبا تشکیل شد و مسائل مختلف مربوط به این کانون مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

در این جلسه دبیری برنامه "روز شش مقام" به عهده احمد صدری واگذار شد و مقرر شد در این برنامه از موسیقی دان های میهمان از کشور های تاجیکستان و ازبکستان دعوت بعمل آید.

از دیگر مصوبات این جلسه شناسایی و نشانه گذاری مزار هنرمندان موسیقی بود. در این جلسه مقرر شد از طرف خانه موسیقی برای دریافت مجوز جهت نصب پلاک یا سنگ مزار علی اکبر شیدا نامه نگاری شود. همچنین قرار شد کلیه مزارهای هنرمندان موسیقی در سطح کشور شناسایی و  پلاک مخصوص خانه موسیقی بر آنها نصب شود که فاز اول آن از شهر تهران آغاز می گردد.

در ادامه جلسه بهروز وجدانی به عنوان مسئول برنامه روز ثبت موسیقی به عنوان روز موسیقی یا روز 7 دستگاه معرفی شد.

در این جلسه همچنین پرونده یک متقاضی عضویت نیز مورد بررسی قرار گرفت و با رای هیئت مدیره به عنوان عضو وابسته درجه یک تعیین سطح گردید.

لازم به توضیح است، جلسه آینده هیئت مدیره این کانون در تاریخ 9 اسفند برگزار می شود.print