مجمع عمومی تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی برگزار شد/

تعاونی مسکن هیئت مدیره خود را شناخت

يكشنبه 27 مرداد 1392، 15:48
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

تعاونی مسکن هیئت مدیره خود را شناخت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی(نوبت دوم) با انتخاب هیئت مدیره جدید این تعاونی روز یکشنبه در ساختمان فاطمی برگزار شد.

به گزارش سایت خانه، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی (نوبت دوم) امروز یکشنبه 27 مرداد در ساختمان فاطمی برگزار گردید و هیئت مدیره جدید این تعاونی انتخاب شدند.

در ابتدای این جلسه گزارش هیئت مدیره تعاونی مسکن قرائت شد و هیئت مدیره پیشین اسعتفای خود را اعلام کرد و جلسه توسط هیئت رئیسه سنی جلسه اداره شد.

همچنین به دلیل آماده نبودن صورت های مالی قرار شد پس از تنفس یک هفته ای جلسه مجمع با حضور حاضران این جلسه در تاریخ 3 شهریور ساعت 11 صبح در ساختمان فاطمی برگزار شود.

در ادامه انتخابات هیئت مدیره و بازرس تعاونی برگزار شد که در جلسه سه نفر از اعضای اداره تعاون و صندوق تعاون استان تهران به عنوان ناظر حضور داشتند.

کاندیداهایی که برای عضویت هیئت مدیره تعاونی مسکن اعلام آمادگی کرده بودند به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:
1-هنگامه اخوان 2- داریوش پیرنیاکان 3-محمد ذوالنوری 4-نصرالله ناصح پور 5- کامیار نعمت الهی 6- حمیدرضا نوربخش 7- زکریا یوسفی؛  کاندیدا های بازرسی تعاونی مسکن هم 1- آذر پوربهرام 2-علی قائد امینی


پس از برگزاری انتخابات که با حضور 31 نفر از اعضای به صورت حضوری و وکالتی برگزار شد هنگامه اخوان (17 رای)، حمیدرضا نوربخش(17 رای)، داریوش پیرنیاکان(16رای)، نصرالله ناصح پور(15رای) و زکریا یوسفی (10 رای) به عضویت هیئت مدیره تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی انتخاب شدند. همچنین محمد ذوالنوری و کامیار نعمت الهی به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم انتخاب شدند.

بازرس تعاونی مسکن هم علی قائد امینی(11رای) انتخاب شد و آذر پور بهرام بازرس علی البدل انتخاب گردید.

حاشیه:

چندین نفر از اعضای پروژه های کوروش و چکاوک برای شرکت در این مجمع حضور یافتند اما به علت عضویت نداشتن در تعاونی و بر اساس مفاد اسانسامه از حضور آنها در مجمع جلوگیری شد که با اعتراض آنها همراه شد و در نهایت با حضور چند نماینده از طرف وزارت تعاون و توضیح آنها مساله حل و فصل شد و مجمع با حضور نمایندگان قانونی برگزار شد.

اعتراض برخی از اعضایی که حق شرکت در این مجمع را نداشتند مبنی بر اینکه چرا در مجمع نوبت اول این موضوع مطرح نشده و به اطلاع آنها نرسیده است به حق بود و وقتی از یکی از اعضای هیئت مدیره توضیح خواسته شد وی گفت حق با آنها است و  از آنها بابت این اهمال عذر خواهی کرد.
print