روز گذشته در مجمع عمومی/

اعضای هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی انتخاب شدند

چهارشنبه 22 آذر 1391
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

اعضای هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی انتخاب شدند

در نخستین مجمع عمومی کانون ناشران خانه موسیقی رامین صدیقی، بابک چمن آرا، غلامعلی علمشاهی، صدرالدین حسین خانی و محسن رجب پور به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون و محمد حق بین به عنوان بازرس اصلی کانون انتخاب شدند.

به گزارش سایت خانه موسیقی، مجمع عمومی کانون ناشرین خانه موسیقی، بعد از ظهر روز گذشته در ساختمان فاطمی و با حضور اکثریت اعضای این کانون برگزار شد و با به نصاب رسیدن مجمع، انتخابات هیئت مدیره کانون برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه رامین صدیقی عضو هیئت موسس این کانون گزارشی از تهیه و تدوین اساسنامه برای حضار قرائت کرد در ادامه بندهای این اساسنامه را خواند که مجمع عمومی آن را به تصویب رساندند.

در ادامه محمد موسوی، ناشر پیشکسوت ریاست سنی جلسه را به عهده گرفت و دو ناظر و بازرس در جایگاه قرار گرفتند و سپس اسامی کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسی کانون اعلام شد.

نامزدهای عضویت در هیئت مدیره کانون ناشرین خانه موسیقی به ترتیب حروف الفبا به این شرح بودند:
حمید اسفندیاری، حسین توتونچیان، محمدعلی چاوشی، بابک چمن آرا، صدرالدین حسین خانی، مسعود دوانی، محسن رجب پور،  رامین صدیقی، غلامعلی علمشاهی، مجید قنبری، مهدی میرزا باقریان، عبدالرضا نوروزی، حمید نوری فام

نامزدهای بازرسی کانون ناشرین:  عباس تجویدی، کیاوش حسن زاده، محمد حق بین، حسین دانش، علی عزیزی

در ادامه جلسه هر یک از نامزدها خود را معرفی کردند و سپس انتخابات آغاز شد.

در این انتخابات به ترتیب آرا 1- رامین صدیقی (33 رای) 2- بابک چمن آرا(32 رای) 3- غلامعلی علمشاهی(32 رای) 4-صدرالدین حسین خانی(30 رای) 5- محسن رجب پور(28 رای) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره کانون ناشرین و محمد علی چاوشی(26 رای) عضو علی البدل اول و عبدالرضا نوروزی(24 رای) به عنوان عضو علی البدل دوم انتخاب شدند.

همچنین در انتخاب بازرسی محمد حق بین(29 رای) بازرس اصلی کانون و حسین دانش (18 رای) بازرس علی البدل انتخاب شدند .print