به همت خانه موسیقی و سازمان میراث فرهنگی/

ساز کمانچه به ثبت جهانی در سازمان یونسکو رسید

جمعه 17 آذر 1396، 06:17
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

ساز کمانچه به ثبت جهانی در سازمان یونسکو رسید

داریوش پیرنیاکان (سرپرست تیم تهیه و تدوین پرونده ثبت کمانچه در یونسکو): ساز کمانچه به ثبت جهانی در سازمان یونسکو رسید که این موفقیت بسیار خوبی برای فرهنگ ما است و اینجا همکاری خانه موسیقی و بخش میراث ناملموس سازمان میراث فرهنگی بسیار تاثیر گذار بود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، داریوش پیرنیاکان (سرپرست تیم تهیه و تدوین پرونده ثبت کمانچه در یونسکو) گفت: کنفرانس عمومی یونسکو امسال در کشور کره جنوبی تشکیل شد که از طرف ایران دو پرونده در آنجا برای ثبت وجود داشت، یکی از اینها پرونده ساز کمانچه بود که حدود دو سال قبل این پرونده را با همکاری میراث فرهنگی و مدیر کلی میراث ناملموس جمع آوری کردیم. جمهوری آذربایجان هم در این پرونده با ما مشارکت کرد که روز چهارشنبه در کنفرانس عمومی یونسکو مهارت های ساخت و نوازندگی ساز کمانچه به نام و محوریت ایران و مشارکت جمهوری آذربایجان به ثبت رسید.

داریوش پیرنیاکان افزود: این موفقیت بسیار خوبی برای فرهنگ ما است و اینجا همکاری خانه موسیقی و بخش میراث نا ملموس سازمان میراث فرهنگی بسیار تاثیر گذار بود و جا دارد از آقای طالبیان(معاونت میراث فرهنگی) و آقای دکتر نظری (مدیرکل دفتر ثبت آثار و احیا میراث معنوی سازمان میراث فرهنگی) برای تلاش و زحمات هایشان تشکر کنم. همچنین باید از تیمی که برای جمع آوری این پرونده من را همراهی کردند آقایان دکتر پرمون، بابک خضرایی(پژوهشگر موسیقی)، مهدی فلاح صفا(نوازنده تار و مدرس موسیقی)و خانم آذر پوربهرام(پژوهشگر ) و همچنین آقای وجدانی که در مقاطعی همراه ما بودند نیز تشکر کنم.

عضو شورای عالی خانه موسیقی در ادامه گفت: در اینجا باید گله ای از دیگر متولیان امور فرهنگی داشته باشم که در این زمینه هیچگونه کمک به ما نمی کنند. تنها با مسائل سیاسی نمی توانیم در جوامع بین المللی خودمان را مطرح کنیم، مسائل فرهنگی بسیار گیراتر، بُرنده تر و کاراتر از مسائل سیاسی است. اگر در جایی نام ایران مطرح می شود پشتوانه ای برای مسائل سیاسی است.

پیرنیاکان گفت: برای کنفرانس عمومی یونسکو قصد داشتیم یک نوازنده کمانچه از ایران برای اجرا بفرستیم که هیچ نهادی اعم از وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی حاضر نشد هزینه های رفت و برگشت و اقامت نوازنده را قبول کند. در حالی که سازمان میراث فرهنگی بسیار کمک های زیادی کردند که پرونده را جمع آوری کنیم. آقای دکتر نظری هم تا آخرین لحظه پیگیر سفر نوازنده کمانچه بودند که به نتیجه ای نرسید.

عضو شورای عالی خانه موسیقی در خصوص دیگر فعالیت های صورت گرفته برای ثبت ساز های ایرانی در یونسکو گفت: پرونده ساز بربت یا عود را نیز جمع آوری کردیم و کارهای کتابخانه ای آن انجام شده و اگر بتوانیم مخارج فیلم برداری آن را تامین کنیم این پرونده را نیز برای ثبت به یونسکو می فرستیم. print