بیانیه خانه موسیقی در باره خانه سینما

چهارشنبه 21 دي 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

بیانیه خانه موسیقی در باره خانه سینما

سایت خانه موسیقی: در پی ارسال نامه انحلال خانه سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسائل پیش آمده  بین این وزارت و خانه سینما، خانه موسیقی بیانیه ای صادر کرد.. متن این بیانیه بدین شرح است:

درج محبت بر مهر خود نیست

سخن بر سر دفاع از جناح و جبهه ای و یا محکوم کردن طرف مقابل نیست؛ ما همه در یک سو قرار داریم؛ خانه سینما بدون هنرمندانش بی معناست و وزارت فرهنگ و ارشاد نیز بدون هنر و هنرمند بی معناتر و در نظام برخاسته از انقلاب فرهنگی همه مسئولند و برخورد با هنرمندان و اهالی فرهنگ باید بسیار هنرمندانه و مشفقانه صورت گیرد به گونه ای که بتوان آن را به عنوان الگو و نمونه ای برای همه حکومت ها و نظام های جهان به نمایش گذاشت.

خانه موسیقی ضمن ابرازتاسف و تاثر از وضعیت به وجود آمده برای نهاد خانه سینما اعلام می دارد که بدون قضاوت و داوری نسبت به مسائل حقوقی که قطعا در صلاحیت حقوقدانان و قوه قضائیه است ،نگران شان و جایگاه حقوقی هنرمندان و مهمتر از آن کیان فرهنگ و هنر ملی است و موکدا خواستار حفظ حرمت و حیثیت افراد حقیقی و حقوقی از سوی طرفین ماجرا است.

با توجه به صبغه و سابقه فرهنگی مسئولان محترم وزارت ارشاد از سویی و سابقه درخشان خانه سینما و اعضای فرهنگی و موثر آن که هر یک نقش بسزایی در اعتلای فرهنگ و هنر ایران بویژه در حوزه سینمای ملی و دینی داشته اند تنازع و برخوردهای اینچنینی دور از انتظار هر ایرانی فرهنگدوست بوده و به هیچ وجه در شان دستگاه فرهنگی کشور نیست.

طبعا اختلاف سلیقه و یا مخالفت با روش ها ویا  اصطکاک های پیش آمده بین برخی ازاعضای خانه سینما و مسئولان نظام نباید چنین هزینه های گزافی را به جامعه مدنی و نهاد های نوپا تحمیل کند به طوری که با تعمیم این نوع برخوردها از سوی مغرضین شائبه دشمنی و مخالفت نظام جمهوری اسلامی با نهادهای مدنی بازتولید شده و جو دلسردی و افتراق را بین هنرمندان و مسئولان دامن بزند.

خانه موسیقی در پایان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتطار دارد به منظور تحکیم نهادهای مدنی و فرهنگی که به نوعی با حمایت های خود در این چند دهه رشد و پرورش آنها را شاهد بوده است از در مهر و محبت وارد شده و با شیوه های فرهنگی نسبت به حل و فصل قانونی و با نیت نزدیکی دل ها در این شرایط حساس اقدام نماید. print