27 مردادماه/

مجمع عمومی تعاونی مسکن تشکیل می شود

شنبه 12 مرداد 1392، 08:43
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مجمع عمومی تعاونی مسکن تشکیل می شود مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی(نوبت دوم)، روز یکشنبه، 27 مرداد در ساختمان فاطمی برگزار می شود.
 
به گزارش سایت خانه موسیقی، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی(نوبت دوم)، روز یکشنبه، 27 مرداد، ساعت 11 در سالن اجتماعات ساختمان فاطمی برگزار می شود.

در این جلسه قرار است گزارش هیئت مدیره و بازرس قرائت گردد.همچنین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تراز نامه و صورت های مالی سال91، تصویب بودجه سالیانه شرکت در سال 92 و تصمیم گیری درباره نحوه سرمایه گذاری و اعتبارات، گزارش در خصوص تغییرات اعضاو سرمایه و تصمیم گیری نسبت به آن، استماع گزارش ها و پیشنهاد های حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی و اتخاذ تصمیم به آن، اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر اخراج دونفر از اعضا از شرکت تعاونی طبق ماده 17 اساسنامه و انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل از دستورات این جلسه است.

لازم به ذکر است، هر عضو می تواند علاوه بر رای خود وکالت سه عضو دیگر را داشته باشد، لیکن شخص غیر عضو حداکثر می تواند از یک عضو وکالت بپذیرد. وکالتنامه باید حداکثر تا 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی در محل شرکت تعاونی با حضور توامان وکیل و موکل در فرم هایی که به همین منظور تهیه شده، تنظیم شوند و به تایید اکثریت هیئت مدیره و بازرس برسند.

حضور همزمان عضو و نماینده تام الاختیار و همچنین مهمان در مجمع عمومی ممنوع است.

مجمع عمومی سالیانه تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی(نوبت دوم) روز  یکشنبه 27 مردادماه  ساعت 11  در خانه موسیقی واقع در خیابان فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده پلاک 270 تشکیل می شود.
print