تسلیت خانه موسیقی به یک همکار

يكشنبه 26 آذر 1396، 09:46
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

تسلیت خانه موسیقی به یک همکار
خانه موسیقی درگذشت برادر گرامی خانم نجمه تجددحسینی، عضو کانون خوانندگان سنتی و همسر آقای بیژن کامکار را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت گفت.

به گزارش سایت خانه، در پی درگذشت برادر گرامی خانم نجمه تجددحسینی، عضو کانون خوانندگان سنتی هیئت مدیره خانه موسیقی ضمن ابراز همدردی با ایشان برای خانواده آن مرحوم آرزوی صبر و شکیبایی کرد.


print