جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

شنبه 1 مرداد 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

در جلسه روز شنبه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی، تعدادی از متقاضیان بیمه و عضویت مورد آزمون قرار گرفتند.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی با حضور هنگامه اخوان(رئیس هیئت مدیره کانون)، نصرالله ناصح پور، مظفر شفیعی، قاسم رفعتی و فاطمه مقدم(بازرس) صبح شنبه در ساختمان صبا تشکیل شد.

در این جلسه 5 نفر از متقاضیان عضویت آزمون دادند که طی آن 1 نفر وابسته یک و 3 نفر  به عنوان وابسته دو تعیین سطح شدند و پرونده یک نفر نیز به کانون نوازندگان سنتی ارجاع شد.

همچنین پرونده 17 نفر متقاضی نیز مورد بررسی قرار گرفت که 9 نفر از این تعداد جهت اخذ آزمون در جلسه های آینده دعوت شدند.

لازم به ذکر است، جلسه آینده هیئت مدیره این کانون در تاریخ 5 شهریور برگزار می شود.print