مهلت تا پایان آبان ماه/

اعضای خانه موسیقی حق عضویت خود را پرداخت کنند

سه شنبه 9 آبان 1396، 13:42
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

اعضای خانه موسیقی حق عضویت خود را پرداخت کنند
آن دسته از اعضای محترم خانه موسیقی که تاکنون حق عضویت  خود را پرداخت نکرده اند تا پایان آبانماه سال جاری مهلت دارند نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. 

به گزارش سایت خانه، آن دسته از اعضای محترم خانه موسیقی که تاکنون حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند تا پایان آبانماه سال جاری مهلت دارند نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند در غیر این صورت عضویت، خدمات و تسهیلات خانه موسیقی برای آنان لغو می شود. 

حق عضویت سالیانه اعضا پنجاه هزار تومان تعیین شده که با توجه به تعویق پرداخت حق عضویت از سوی برخی اعضا، هیئت مدیره اعلام کرد تا اعضا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند. 

پیشتر نیز طبق نظر شورای محترم عالی خانه موسیقی و تصویب هیئت مدیره این نهاد از اعضا خواسته شده بود تا نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام کنند و طی اطلاعیه ای از سوی واحد عضویت و بیمه این مهلت تا پایان آبان ماه اعلام شد. 

طبق ماده 13 اساسنامه خانه موسیقی اعضای خانه برای عضویت در این نهاد صنفی ملزم به پرداخت حق عضویت سالیانه هستند و در غیر این صورت عضویت آنها لغو می شود. 

آن دسته از اعضای محترم خانه موسیقی که تاکنون حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند تا پایان آبانماه سال جاری مهلت دارند با مراجعه به واحد عضویت و بیمه در ساختمان شماره 2 نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. 

شماره حساب مهر گستر 10100 بانک کشاورزی شعبه شیلات(کد1840) به نام خانه موسیقی، جهت پرداخت حق عضویت اعضا اعلام شد.

شماره کارت: 6037701199502417 به نام خانه موسیقی

نشانی:تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام، خیابان جهانمهر، نبش بوعلی سینای غربی- خانه موسیقی ایران

تلفن: 88984908 - 88977306


print