روز شنبه صورت می گیرد/

بازدید اعضای تعاونی مسکن از پروژه مسکونی چکاوک

دوشنبه 27 خرداد 1392
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

بازدید اعضای تعاونی مسکن از پروژه مسکونی چکاوک اعضای تعاونی مسکن خانه موسیقی روز شنبه، 1 تیرماه از پروژه مسکونی "چکاوک"  واقع در شهر جدید هشتگرد بازدید خواهند کرد.

به گزارش سایت خانه، اعضای تعاونی مسکن خانه موسیقی روز شنبه 1 تیرماه از پروژه مسکونی "چکاوک" واقع در شهر جدیدهشتگرد بادید می کنند تا در جریان پیشرفت ساخت و ساز این پروژه قرار گیرند.

حرکت به سوی پروژه ساعت 8 صبح روز شنبه، 1 تیرماه از جلوی خانه موسیقی واقع در خیابان فاطمی خواهد بود.


print