از سوی اتاق تعاون/

شکایت متقاضی بازرسی هیات مدیره تعاونی مسکن رد شد

دوشنبه 2 شهريور 1394، 12:32
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

شکایت متقاضی بازرسی هیات مدیره تعاونی مسکن رد شد
اتاق تعاون استان تهران شکایت یکی از داوطلبان نامزدی بازرس هیات مدیره تعاونی مسکن خانه موسیقی را وارد ندانست و آن را رد کرد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، چندی پیش در پی اعلام عمومی تعاونی مسکن نسبت به ثبت نام از داوطلبان بازرسی تعاونی مسکن یکی از اعضای داوطلب بدون داشتن مدارک کامل و قانونی اقدام به ثبت نام کرده بود که به دلیل نقص مدارک نام نویسی از وی صورت نگرفت و او به اتقاق تعاون شکایت برده بود.


لازم به ذکر است در پی این اتفاق وی و چند تن دیگر از اعضا با مطالب خلاف واقع در رسانه ها نسبت به عمل غیرقانونی تعاونی مسکن یادداشت هایی توهین آمیز درج کرده بودند.


print