بيانيه هيئت مديره برای دوازدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی

سه شنبه 26 مهر 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

بيانيه هيئت مديره برای دوازدهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی

هیئت مديره و شوراي عالي خانه موسيقي خرسند است كه دوازدهمين سال تأسيس اين نهاد مدني را در حالي جشن مي گيرد كه خوشبختانه توانسته است بخش مهمي از اهداف پيش بيني شده در اساسنامه را جامه عمل بپوشاند.

به گزارش سایت خانه، بیانیه هیئت مدیره خانه موسیقی که به مناسبت دوازدهمین سالگرد تاسیس خانه صادر شده است به شرح زیر است:

درود بر همراهان و همگامان هميشگي . دوازدهمين سال تأسيس خانه موسيقي بر شما مبارك باد. هيئت مديره و شوراي عالي خانه موسيقي خرسند است كه دوازدهمين سال تأسيس اين نهاد مدني را در حالي جشن مي گيرد كه خوشبختانه توانسته است بخش مهمي از اهداف پيش بيني شده در اساسنامه را جامه عمل بپوشاند آنچه در ميان يافته هاي فرهنگي هنري طي صدها سال حيات بشري هنوز تأثير گسترده و عميق خود را در دل و جان انسان ها حفظ كرده و با او متولد و همراهش به زندگي ادامه داده اصوات موسيقايي است اگر چه ممكن است در مسير زمان تغيير و تحول يافته باشد امروزه تمامي جهان حتي در دور افتاده ترين نقاط كره خاكي از قبايل بدوي گرفته تا كشورهاي پيشرفته به تأثير سحر آميز و انرژي بخش موسيقي در ايجاد تحرك و انگيزه براي تداوم حيات مادي و معنوي وقوف يافته اند و بر همين اساس همواره مديريت هاي فرهنگي با انواع امكانات خود و به منظور تأمين زمينه هاي مطلوب  فعاليت هنرمندان موسيقي اعم از آموزش ، پژوهش و اجراء و به تبع آن تأمين انگيزه هاي لازم براي خلق آثاري برخاسته از فرهنگ ملي و بومي تشويق و حمايت مي نمايند. خانه موسيقي كه هم اينك در آغاز دوازدهمين سال تولدخود قرار گرفته است ، جهت ارتقاء انديشه هاي خلاقانه و هنرمندانه در حوزه موسيقي ملي و تحكيم پيوندهاي معنوي ميان هنرمندان از طريق تقويت هويت فرهنگي به مشاركت و همگامي تمامي هنرمندان و صاحب نظران و مسئولان فرهنگي در عرصه موسيقي نيازمند است تا بتواند گامهاي اساسي در اين حوزه بردارد .

اگر چه مسئولين فرهنگي نيز در برخي موارد از اين اهداف بلندسازگاري و توجه نشان داده اند . اما هنوز مواردي براي گفتگو ، توضيح و توجه بيشتري به منظور گشايش دريچه هاي فراتر در حوزه شناخت ابعاد اين هنر متعالي و تأثير مناسب و قابل قبول آن مورد انتظار اهالي موسيقي است.

بر همين اساس هيئت مديره خانه موسيقي مواردي را در جهت پيشبرد اهداف ياد شده در بالا پيشنهاد مي نمايد.

1- هيئت مديره خانه موسيقي به جد خواستار اعمال قانون حمايت از مؤلفين و مصنفين ( كپي رايت) در حوزه موسيقي است و از مسئولين فرهنگي انتظار دارد اين موضوع را تا بدست آمدن نتيجه مطلوب پيگري نمايند .

2- هيئت مديره خانه موسيقي در زمينه برخورد متناقض با مجوزهاي صادره توسط معاونت هنري جهت برگزاري كنسرت ها از طرف ارگانهايي كه مسئوليتي در اين حوزه ندارند به جد اعتراض خود را اعلام مي دارد و از مسئولان ذيربط درخواست می کند كه اين معضل و مشكل از سر راه هنرمندان موسيقي برداشته شود.

3- هيئت مديره خانه موسيقي خواستار اصلاح قانون بيمه بازنشستگي هنرمندان از بيمه كارگري به بيمه هنرمندان به منظور افزايش مبناي حداقل حقوق است و از مسئولين امر انتظار دارد در اين باره تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.

4- حمايت از اركسترهاي جوان ، خانه موسيقي با بيش از يازده هزار عضو كه بسياري از آنها فارغ التحصيل رشته موسيقي مراكز آموزش عالي هستند و از نبود زمينه و بستر اشتغال در رشته تخصصي موسيقي رنج مي برند و لذا ضمن درخواست از دولت محترم براي ايجاد اشتغال براي اين قشر تحصيل كرده و متخصص از متوليان و مسئولين فرهنگي خواستاريم از تشكيل و حمايت اركسترهاي جوان در بخش هاي مختلف موسيقي فرو گذار نكنند.

هيئت مديره در پايان از معاونت هنري وزارت ارشاد ، رياست مركز موسيقي ، رياست بنياد رودكي تقدیر و تشکر می کند.print