فریاد بی‌حاصل

چهارشنبه 18 بهمن 1396، 07:18
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

فریاد بی‌حاصل
سلیمانیان(آهنگساز، سرپرست گروه و سنتور) / حسین علیشاپور(آواز)

فریاد بی‌حاصل با فرم‌های متنوع پیش‌درآمد، آوازی، چهارمضراب و تصنیف، در دستگاه همایون مرکب ساخته و پرداخته شده و با همکاری گروه مشرق، ضبط و اجرا شده است . درخلق ملودی، بیشتر توجه به محتوا و مضمون بوده و ساختاری ردیفی، همراه با تکنیک نوازندگی برای همه سازها در نظر گرفته شده و با تفکر دینامیکی خاص ارائه شده است. نحوه تنظیم قطعات و استفاده از مدگردیهای نرم و نامحسوس و همچنین پایه‌های مضرابی متنوع و گروه‌خوانی‌های شکسته و لنگ، حالت نو و متفاوتی به اثر بخشیده است.

اعضای گروه مشرق در این آلبوم  محمد سلیمانیان(آهنگساز، سرپرست گروه و سنتور)، حسین علیشاپور(آواز)، شهرام راویان، هومان رومی(کمانچه)، هومن مهدویان (تارباس و نرگس ساز ابداعی رضا ژاله)، احسان عبایی(تار)، فرهاد ابراهیم‌خانی(نی)، مهدی رنگین‌کمان(تمبک) و مجید وطنیان(دف و دایره) هستند.

نشر کارگاه موسیقیprint