راز نهان

چهارشنبه 16 دي 1394، 07:05
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

راز نهان آهنگساز: سیاوش آریامنش / آواز: ابراهیم یوسفی نژاد

آلبوم "راز نهان" در دستگاه شور و شامل قطعات پیش درآمد، چهارمضراب، ساز و آواز، تصنیف"سرو زیبا"، مقدمه اوج، تصنیف "راز نهان" و رنگ است. 

در این آلبوم سیاوش آریامنش(سرپرست گروه، سنتور)، امیرحسین رضا(تار)، پیام بحیرایی(عود)، محمدرضا نوتاش(تاربم)، علی نجفی ملکی(نی)، علیرضا دریایی(کمانچه، ویولن، آلتو)، سیامک بنایی(تنبک) و ابراهیم یوسفی نژاد(آواز) همکاری دارند. 

نشر راوی آذر کیمیا


print