جانفزا

دوشنبه 19 بهمن 1394، 09:30
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

جانفزا آهنگساز: مهدی فلاح صفا / خواننده: مهدی شجاعی

این آلبوم به صورت گردشی در دستگاه شور و آواز های آن (ابوعطا، بیات ترک، افشاری، و دشتی) طراحی و آهنگسازی شده است و از نقطه ای آغاز و پس از گردشی دوار به همان نقطه فرود می آید و این در کلیت و در ساختار تمام قطعات نمایان است. 

اشعار این آلبوم از سعدی و شامل قطعاتی با عناوین ساز و آواز، تصنیف غصه روزگار، تار و آواز، تصنیف وصف وصال، حلقه کمند، تصنیف انتظار و قطعه غروب است.

در آلبوم "جانفزا" مهدی فلاح صفا(آهنگساز و نوارنده تار)، مسعود آرامش(سنتور)، شروین مهاجر(کمانچه)، حمید قنبری (تنبک)، نیما قاسمعلی(تارباس) و مهدی شجاعی(خواننده) همکاری دارند. 

نشر موسیقی پژواک - نشر جوانprint