خاطره های جاویدان

شنبه 3 بهمن 1394، 07:17
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

خاطره های جاویدان آثار هوشنگ ظریف/ اجرای تار: عبدالعلی تنوری

آلبوم "خاطره های جاویدان" شامل 28 قطعه برای تار و سه تار به آهنگسازی هوشنگ ظریف است که توسط عبدالعلی تنوری با ساز تار به اجرا در آمده است. 

نشر آوای باران پارسیان


print