قطعاتی از استاد فرامرز پایور

شنبه 15 اسفند 1394، 09:20
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

قطعاتی از استاد فرامرز پایور
سنتور:‌ سیاوش آریامنش

این اثر دونوازی قطعاتی از "فرامرز پایور" با اجرای سیاوش آریامنش(سنتور) و سعید حسین پور(تنبک) است و قطعه آخر نیز بصورت گروه نوازی توسط گروه "آریا" اجرا گردیده است. 

این آلبوم شامل قطعاتی با عناوین فانوس (دو نوازی برای دو سنتور و دو تمبک)، پوپک (از کتاب هشت آهنگ برای سنتور)، فرپرک (از کتاب هشت آهنگ برای سنتور)، فریبا (از کتاب هشت آهنگ برای سنتور)، چهارمضراب نوا (از کتاب سی قطعه چهارمضراب)، چهارمضراب نهفت (از کتاب سی قطعه چهارمضراب)، سه مضراب ابوعطا (از کتاب فالگوش، هفت آهنگ برای سنتور)، پیوند (از کتاب پیوند) و بیاد استاد حسین تهرانی (گروه نوازی) است. 

نوازندگان "گروه آریا" آرشام آریامنش (تار و تارباس)، پیام بحیرایی(عود)، علی نجفی ملکی(نی)، علیرضا دریایی(کمانچه، ویلن و آلتو)، پریسا ملک زاده(دایره) وسعید حسین پور(تمبک) هستند.

نشر راوی آذر کیمیاprint