حقیقت سایه ها

شنبه 10 بهمن 1394، 06:41
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

حقیقت سایه ها
همنوازی دف/ اثری از محمد طریقت

آلبوم "حقیقت سایه ها" دارای شش قطعه با عناوین نبرد خود با خودی، گمگشته، بی قرار، غوغای سکوت، حلقه تکرار و بازگشت به خود است. 

این آلبوم حاصل صدای چندین دف در اندازه های مختلف با جنس و ضخامت پوست متفاوت است که هریک به تنهایی به ایفای نقش خود می پردازند و در آن سعی شده از هیچگونه تغییرات مصنوعی صدا استفاده نشود. 

نشر نی داود


print