آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع‌پرده

چهارشنبه 27 مرداد 1395، 06:23
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع‌پرده
ساخته و نگارش: علینقی وزیری / پیشگفتار: دکتر ساسان سپنتا / مقدمه و تصحیح: محمود سیّد‌هندی

آرمُنی موسیقی ایران رساله‌ای است که علینقی وزیری در سال 1314 برای دریافت درجه‌ دکتری نوشته است. او در این رساله به بررسی و تحلیل هارمونی ربع پرده و گام بیست و چهار قسمتی پرداخته است. آقای محمود سیّدهندی این رساله را بر اساس نسخه دست‌نویس وزیری، تصحیح کرده و مقدمه‌ای نسبتاً مفصّل درباره‌ وزیری و آثار او نیز بر آن افزوده است.

نشر ماهور


print