چند روز با تمبک

يكشنبه 13 تير 1395، 05:18
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

چند روز با تمبک
پدرام خاورزميني

این کتاب در دو بخش قطعه‌ها و تمرین‌ها آماده و به چاپ رسیده است. هدف از عرضه‌ این کتاب، آموزش تمبک به مبتدیان نیست بلکه  بخشی از قطعه‌ها و تمرین‌هایی که در این چند سال توسط پدرام خاور زمینی ساخته شده در اختیار علاقه‌مندان این ساز قرار گرفته است.

نشر ماهور


print