آوای مهربانی

دوشنبه 12 مهر 1395، 06:35
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

آوای مهربانی مجموعه تصنیف هایی بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی 

مولف: محمدمصطفی مهربانی

این کتاب شامل اشعار مجموعه تصنیف هایی بر اساس ردیف های آوازی دستگاهی موسیقی ایرانی است که توسط آهنگسازان معاصر ساخته و با صدای خوانندگان مختلف در سال های قبل منتشر گردیده است. 

نشر کتاباران


print