1401/9/10 : پنجشنبه

آرشیو


تسلیت کانون آهنگسازان به آندره مرادیان

تسلیت کانون آهنگسازان به آندره مرادیان

کانون آهنگسازان خانه موسیقی درگذشت لوریس جانس، از نزدیکان و معلم آندره مرادیان(بازرس کانون) را به ایشان تسلیت گفت.

رحیم بقایی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت

رحیم بقایی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت

رحیم بقایی، عضو هیئت مدیره کانون صدابرداران خانه موسیقی هفته گذشته تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت.

تبلیغات