1401/9/10 : پنجشنبه

عکس


حضور هنرمندان بر مزار استاد شجریان

حضور هنرمندان بر مزار استاد شجریان

19 مهر 1399 - / عکس مجید نیک نفس

مراسم خاکسپاری پیکر استاد محمدرضا شجریان

مراسم خاکسپاری پیکر استاد محمدرضا شجریان

صبح شنبه 19 مهر - مشهد - توس عکس مجید نیک نفس

اقامه نماز بر پیکر استاد محمدرضا شجریان

اقامه نماز بر پیکر استاد محمدرضا شجریان

بامداد جمعه 18 مهر - بهشت زهرا عکس: مجید نیک نفس

گزارش تصویری نشست پژوهشی سومین نمایشگاه «سازخانه»

گزارش تصویری نشست پژوهشی سومین نمایشگاه «سازخانه»

11 دی ماه 1398- سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران

تبلیغات