1401/11/12 : چهارشنبه

انتخابات خانه موسیقی 1400


نوبت اول مجمع عمومی کانون خوانندگان کلاسیک به نصاب لازم نرسید

نوبت اول مجمع عمومی کانون خوانندگان کلاسیک به نصاب لازم نرسید

نوبت اول مجمع عمومی کانون خوانندگان کلاسیک جهت انتخابات هیئت مدیره این کانون به نصاب لازم نرسید و انتخابات در نوبت دوم( 26 تیرماه) برگزار می گردد.

نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران به نصاب لازم نرسید

نوبت دوم 23تیرماه برگزار می شود/

نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران به نصاب لازم نرسید

نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران جهت انتخابات هیئت مدیره این کانون به نصاب لازم نرسید و انتخابات در نوبت دوم( 23 تیرماه) برگزار می گردد.

نوبت اول مجمع عمومی کانون صدابرداران به نصاب لازم نرسید

نوبت دوم 22تیرماه برگزار می شود/

نوبت اول مجمع عمومی کانون صدابرداران به نصاب لازم نرسید

نوبت اول مجمع عمومی کانون صدابرداران جهت انتخابات هیئت مدیره این کانون به نصاب لازم نرسید و انتخابات در نوبت دوم( 22 تیرماه) برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات خانه موسیقی با رعایت پروتکل های بهداشتی

برگزاری انتخابات خانه موسیقی با رعایت پروتکل های بهداشتی

انتخابات کانون های ده گانه خانه موسیقی ایران از 5 تیرماه سال جاری با رعایت پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامت اعضای محترم برگزار می گردد.

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی نوبت اول

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی نوبت اول

مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجامع عمومی کانون های ده گانه خانه موسیقی (نوبت اول)منتشر شد.

تاریخ و محل برگزاری انتخابات اعلام شد

تاریخ و محل برگزاری انتخابات اعلام شد

تاریخ و محل برگزاری مجامع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون های ده گانه خانه موسیقی اعلام شد.

آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی

آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی

اعضای خانه موسیقی می توانند با مطالعه آئین نامه و رعایت شرایط ذکر شده در آن در انتخابات شرکت کنند.

تبلیغات