1401/9/10 : پنجشنبه

انتخابات خانه موسیقی 1400


اعضای هیئت مدیره جدید خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

اعضای هیئت مدیره جدید خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

مجمع عمومی خانه موسیقی ایران جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس این نهاد 23 آبان ماه برگزار شد.

آشنایی با اعضای جدید هیئت مدیره کانون های ده گانه خانه موسیقی

آشنایی با اعضای جدید هیئت مدیره کانون های ده گانه خانه موسیقی

مجامع عمومی کانون های تخصصی خانه موسیقی در هفته های اخیر برگزار شد و اعضای اعضای هیئت مدیره کانون ها انتخاب شدند.

انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی ظهر سه شنبه 4 آبانماه در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره کانون سازندگان ساز برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون سازندگان ساز برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون سازندگان ساز خانه موسیقی ظهر دوشنبه 3 آبانماه در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره کانون ناشران برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون ناشران برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی صبح چهارشنبه 28 مهرماه در ساختمان شماره 1 برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی ظهر سه شنبه 27مهرماه در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی ظهر دوشنبه 26 مهرماه در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی ظهر یکشنبه 25 مهرماه در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره کانون آهنگسازان برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون آهنگسازان برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی صبح شنبه 24 مهرماه در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک خانه موسیقی ظهر چهارشنبه 21 مهرماه در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره کانون پژوهشگران برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون پژوهشگران برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی سه شنبه 20 مهرماه در ساختمان شماره 1 برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره کانون صدابرداران برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره کانون صدابرداران برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون صدابرداران خانه موسیقی ظهر دوشنبه 19 مهرماه در ساختمان شماره 1 برگزار شد.

تبلیغات