1401/11/17 : دوشنبه

کانون آهنگسازان


پرونده دو نفر از متقاضیان عضویت در کانون آهنگسازان بررسی شد

در جلسه روز چهارشنبه کانون/

پرونده دو نفر از متقاضیان عضویت در کانون آهنگسازان بررسی شد

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی، روز چهارشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل و پرونده دو نفر از متقاضیان عضوت و بیمه رسیدگی شد.

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

روز چهارشنبه در ساختمان فاطمی/

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

در جلسه روز چهارشنبه هیئت مدیره کانون آهنگسازان، به پرونده نه نفر از متقاضیان بیمه و عضویت رسیدگی شد.

نشست های کانون آهنگسازان به صورت فصلی برگزار می شود

نشست های کانون آهنگسازان به صورت فصلی برگزار می شود

نشست های کانون آهنگسازان که قرار بود به صورت ماهیانه برگزار شود در سال جدید به صورت فصلی برگزار خواهد شد.

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی، بعد از ظهر چهارشنبه، در ساختمان فاطمی تشکیل و به مسائل مختلف کانون رسیدگی شد.

نشست ماهیانه کانون آهنگسازان خانه موسیقی برگزار می شود

روز چهارشنبه 27 بهمن/

نشست ماهیانه کانون آهنگسازان خانه موسیقی برگزار می شود

نخستین نشست ماهیانه کانون آهنگسازان با عنوان "آشنایی با آثار آهنگسازان ایرانی" روز چهارشنبه، 27 بهمن ، در خانه موسیقی ساختمان فاطمی برگزار خواهد شد.

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

در ساختمان شماره 2/

جلسه هیئت مدیره کانون آهنگسازان تشکیل شد

هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی، بعد از ظهر امروز در ساختمان شماره 2 تشکیل جلسه داد و به مسائل مختلف کانون رسیدگی کرد.

تبلیغات