1401/5/21 : جمعه

کانون نوازندگان کلاسیک


جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل شد

در جلسه روز چهارشنبه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی، به مسائل مختلف کانون از جمله برگزاری جشنواره رقابتی سایز های کلاسیک رسیدگی شد.

جشنواره فرصتی برای آشنایی با توانایی اعضای کانون است

اکبر محمدی:

جشنواره فرصتی برای آشنایی با توانایی اعضای کانون است

رئیس کانون نوازندگان کلاسیک گفت: جشنواره رقابتی سازهای کلاسیک فرصتی برای اعضای کانون است تا بتوانند شناخت بهتری از کار خود داشته باشند و ما نیز با توانایی آنها بیشتر آشنا شویم.

هدف جشنواره، نگاه تخصصی به نوازندگی کلاسیک است

امیرپدرام طاهریان:

هدف جشنواره، نگاه تخصصی به نوازندگی کلاسیک است

دبیر جشنواره رقابتی سازهای کلاسیک: اصلی ترین هدف ما، برگزاری یک جشنواره با نگاه تخصصی به نوازندگی سازهای کلاسیک است.

هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل جلسه داد و طی آن به مسائل مختلف کانون رسیدگی کرد.

پرونده متقاضیان عضویت در کانون نوازندگان کلاسیک بررسی شد

در جلسه روز دوشنبه/

پرونده متقاضیان عضویت در کانون نوازندگان کلاسیک بررسی شد

در هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی به پرونده 17 نفر از متقاضیان عضویت در این کانون رسیدگی شد.

کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

روز دوشنبه در ساختمان صبا/

کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی، روز گذشته پرونده تعدادی از متقاضیان بیمه و عضویت را بررسی کرد.

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

در ساختمان شماره 2/

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک برگزار شد

چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک، دوشنبه در ساختمان شماره2 تشکیل و به پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد.

هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

صبح امروز در ساختمان صبا/

هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی صبح امروز در ساختمان صبا تشکیل جلسه داد و طی آن سیمون آیوازیان به عنوان نایب رئیس کانون انتخاب شد.

کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

صبح امروز در ساختمان شماره 2/

کانون نوازندگان کلاسیک تشکیل جلسه داد

اعضای هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی صبح امروز در ساختمان شماره2 تشکیل جلسه دادند.

تبلیغات