1400/1/28 : شنبه

کانون ناشران موسیقی


هیئت مدیره کانون ناشران تشکیل جلسه داد

هیئت مدیره کانون ناشران تشکیل جلسه داد

جلسه هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی، روز چهارشنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و مسائل مختلف این کانون مورد بررسی قرار گرفت.

نخستین جلسه هیئت مدیره کانون ناشران تشکیل شد

صبح یکشنبه در ساختمان فاطمی/

نخستین جلسه هیئت مدیره کانون ناشران تشکیل شد

نخستین جلسه هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی صبح یکشنبه در ساختمان فاطمی تشکیل شد و مسائل این کانون مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه مشترک هیئت مدیره های خانه موسیقی و کانون ناشران

بعد از ظهر یکشنبه برگزار شد/

جلسه مشترک هیئت مدیره های خانه موسیقی و کانون ناشران

جلسه مشترک هیئت مدیره خانه موسیقی و هیئت مدیره کانون ناشران روز گذشته در ساختمان فاطمی تشکیل و در خصوص مسائل مختلف بحث و تبادل نظر شد.

اعضای هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی انتخاب شدند

روز گذشته در مجمع عمومی/

اعضای هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی انتخاب شدند

در نخستین مجمع عمومی کانون ناشران خانه موسیقی رامین صدیقی، بابک چمن آرا، غلامعلی علمشاهی، صدرالدین حسین خانی و محسن رجب پور به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون و محمد حق بین به عنوان بازرس اصلی کانون انتخاب شدند.

تبلیغات