1401/9/5 : شنبه

کتاب های موسیقی


کتاب گوشه منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب گوشه منتشر شد

کتاب ″گوشه″ نوشته ارشد طماسبی منتشر شد.

کتاب ″اصول نوازندگی و خوانندگی″ منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″اصول نوازندگی و خوانندگی″ منتشر شد

کتاب ″اصول نوازندگی و خوانندگی″ با ترجمه سیامک غلامی منتشر شد.

کتاب ″فقط برای موسیقی″ منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″فقط برای موسیقی″ منتشر شد

کتاب ″فقط برای موسیقی″ با ترجمه آرش اسماعیلی و توسط انتشارات ماهور منتشر شد.

کتاب ″خوشنویسی‌ها ″ منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″خوشنویسی‌ها ″ منتشر شد

کتاب ″خوشنویسی ها″ به قلم رضا والی منتشر شد.

کتاب ″قطعاتی از استاد فرامرز پایور برای سنتور″ منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″قطعاتی از استاد فرامرز پایور برای سنتور″ منتشر شد

کتاب ″قطعاتی از استاد فرامرز پایور برای سنتور″ به همت انتشارات ماهور منتشر شد

کتاب ″چِرنی با راهنمای تمرینات اُپوس 599″منتشر شد.

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″چِرنی با راهنمای تمرینات اُپوس 599″منتشر شد.

کتاب ″چِرنی با راهنمای تمرینات اُپوس 599″، با نگارش توضیحات ″شهرام محذوف″ منتشر شد.

کتاب 100 نکته کلیدی ویولن منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب 100 نکته کلیدی ویولن منتشر شد

کتاب 100 نکته کلیدی ویولن تالیف شهرام محذوف منتشر شد.

کتاب ″۱۰۰ نکته کلیدی پیانو″ منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″۱۰۰ نکته کلیدی پیانو″ منتشر شد

کتاب ″۱۰۰ نکته کلیدی پیانو″ تالیف ″شهرام محذوف″ منتشر شد.

کتاب ″تئوری و هارمونی کاربردی گیتار″ منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″تئوری و هارمونی کاربردی گیتار″ منتشر شد

کتاب ″تئوری و هارمونی کاربردی گیتار″ نوشته افشین محسنی منتشر شد.

کتاب ″هیچ کودک بی استعدادی وجود ندارد″ منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″هیچ کودک بی استعدادی وجود ندارد″ منتشر شد

کتاب ″هیچ کودک بی استعدادی وجود ندارد″ با موضوع آموزش موسیقی به کودکان منتشر شد.

کتاب «ردیف مرتضی محجوبی برای پیانو» منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب «ردیف مرتضی محجوبی برای پیانو» منتشر شد

کتاب «ردیف مرتضی محجوبی برای پیانو» تالیف شهرام محذوف منتشر شد.

کتاب ″چِرنی با راهنمای تمرینات اُپوس ۲۹۹″منتشر شد

انتشار یک کتاب موسیقی

کتاب ″چِرنی با راهنمای تمرینات اُپوس ۲۹۹″منتشر شد

کتاب ″چِرنی با راهنمای تمرینات اُپوس ۲۹۹″با نگارش توضیحات شهرام محذوف منتشر شد.

تبلیغات