1399/11/5 : یکشنبه

مهدی خالدی


مهدی خالدی؛ آهنگساز و نوازنده ویولن (تولد ۶ مرداد ۱۲۹۸ – درگذشت ۹ آذرماه ۱۳۶۹)

تبلیغات